Aanpassing Statuten

Beste leden,

Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 4 april a.s. zal door het bestuur een voorstel tot wijziging van de statuten ingediend worden. De (concept) statuten zijn niet alleen gemoderniseerd, maar voldoen nu ook aan de huidige eisen van de KNVB.

Bovendien is er rekening gehouden met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Deze wet van 21 juli 2021 is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

De KNVB heeft inmiddels haar goedkeuring voor de aanpassingen gegeven.