Vermeltfoort Fysiozorg wordt Bastion Fysio & Fit!

Fanzone

omhoog
14 users have voted.

Jarenlang was Vermeltfoort Fysiozorg een trouwe stersponsor bij v.v.Tricht, maar Lidy en Jan Vermeltfoort hebben hun fysiopraktijk onlangs over gedaan aan Rein Bastiaanse. Gelukkig hebben wij ook weer met Rein een mooie afspraak kunnen maken dat alle sponsorafspreken uit het verleden ook zullen gelden voor Bastion Fysio & Fit met de intentie om die op den duur nog uit te breiden.
Natuurlijk willen wij Rein hartelijk danken voor het gestelde vertrouwen in ons en wensen wij hem heel veel succes toe met de nieuwe praktijk.

Kijk ook eens op www.bastionfysiofit.nl 

Pr-sponsorcommissie

Ps. Rein had alleen wel de eis zijn bord goed zichtbaar moest zijn voor de 'harde kern'!