Vacature ledenadministrateur

Fanzone

omhoog
24 users have voted.

Jan Willem van Ooijen, al vele jaren verantwoordelijk voor de ledenadministratie van onze club, heeft aangegeven het stokje over te willen dragen. Ontzettend jammer, maar vanzelfsprekend respecteren wij zijn besluit. Namens de vereniging wil het bestuur Jan Willem alvast hartelijk bedanken voor zijn jarenlange bijdrage als vrijwilliger in deze functie.

De vereniging is dus op zoek naar een vervanger om deze vacature in te vullen. Tot het moment dat zich een vervanger/vervangster heeft gemeld, blijft Jan Willen voorlopig zijn taken vervullen en zal daarna zeker zorgdragen voor een juiste overdracht.

Ledenadministratie

Inhoud functie: Beheren van de (online) ledenlijst in softwarepakket SportLink, verwerken mutaties, nieuwe leden en afmeldingen en communiceren hierover met de betreffende leden, bestuur, wedstrijdsecretarissen en Technische Advies Commissie.

Doel: Het voeren van een georganiseerde, overzichtelijke ledenadministratie.

Vergaderingen: Geen.

Te investeren tijd: Bij de aanvang en einde van het seizoen een piek met in- en uitschrijvingen. Gemiddeld 1 uur per week.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de inhoud, of tijdsbesteding dan vernemen wij dat graag via algemeenbestuur@vvtricht.nl. Jan Willen is ook beschikbaar voor een mondelinge toelichting of schriftelijk via ledenadministratie@vvtricht.nl