Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Fanzone

omhoog
13 users have voted.

Beste leden van VV Tricht,

Graag nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van maandag 2 december 2019.
Hierbij doen we jullie de agenda toekomen.
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ALV dd. 14 januari 2019 m.b.t. verkiezing bestuur
4. Mededelingen bestuur
5. Bestuursverkiezing
6. Jaarverslag secretaris
7. Verslag kascommissie en aanwijzing nieuwe leden voor deze commissie
8. Jaarverslag penningmeester
9. Goedkeuring begroting 2019/2020
10. Eerbetoon Jan van Arkel
11. Rondvraag en sluiting

Bijbehorende stukken liggen voorafgaand aan de ALV ter inzage.

De ALV start op maandag 2 december 2019 om 20.00 uur.

Inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

Locatie : Kantine VV Tricht
Middelweg 54
4196 JJ Tricht

Het belooft een interessante ALV te worden waarin we zaken bespreken die ons allemaal aangaan. Denk en doe mee. We zien uit naar jullie komst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VV Tricht

John, Han, Jan, Peter en Gerda