Respect, normen & waarden

Fanzone

omhoog
20 users have voted.

Praten over respect, normen & waarden alleen is niet voldoende, er naar handelen is een vanzelfsprekendheid. Uw plicht!

Leden, spelers, staf, supporters maar ook gasten van onze vereniging dienen zich naast de algemeen geldende fatsoensnormen te houden aan de huis- en gedragsregels, onder andere te vinden op deze website. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Voor volwassen, zeker voor de jeugd. Geweld en misdragingen zijn onacceptabel, passen niet bij onze vereniging, worden niet getolereerd en zullen waar dat kan, worden bestraft.

Het bestuur roept iedereen dringend op zich met betrekking tot onze voetbalvereniging te onthouden van ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook. Toon respect voor elkaar, tegenstanders, hun begeleiders, arbiters (en andere vrijwilligers) van de KNVB.