Ons kunstgrasveld

Fanzone

omhoog
30 users have voted.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het kunstgrasveld (veld 2, mocht u twijfelen) is afgekeurd. In november 2018 reeds door het keuringsbureau Kiwa ISA Sports, maar sinds kort ook door de KNVB. Dit houdt in, dat we het veld op dit moment niet meer mogen gebruiken voor officiële KNVB wedstrijden. De KNVB hanteert sinds kort nieuwe maatstaven en normen ten aanzien van kunstgrasvelden en het gebruik ervan (voortschrijdend inzicht?).

Naar het er nu uitziet worden de beide doelgebieden (daar waar de afkeuring met name om draait) in week 39 gerenoveerd in opdracht en voor rekening van de gemeente West Betuwe. In het geval de herkeuring hierna positief uitvalt, staat het veld vanaf week 40 weer volledig tot onze beschikking. Spannend dus.

Het kunstgrasveld is in 2008 aangelegd en is net als de overige grond, die wij in bruikleen hebben,  eigendom van de gemeente. Sinds 2016 hanteert de gemeente West Betuwe een ander sport- & kunstgrasveldbeleid ten aanzien van de afspraken uit 2008. Over de interpretatie en uitleg van oude en nieuwe te maken afspraken verschillen het bestuur en de vertegenwoordigers van de gemeente al geruime tijd van mening.

Het veld is toe aan een complete renovatie van de toplaag. De geschatte, initiële maximale levensduur van 15 jaar is hiermee niet gehaald. Met de aanstaande aanpak van de doelgebieden kunnen we waarschijnlijk weer 2 tot 4 jaar vooruit. Het behoeft geen toelichting, dat met het benodigde groot onderhoud (vervanging toplaag) een aanzienlijke investering gemoeid is, welke afhangt van onder andere van de uitkomsten van het overleg tussen gemeente en club.

Tot zover nieuws van de bestuurstafel. Wordt vervolgd