Er mag niet op veld 3 getraind worden tot nader order