Aanvulling AVL

Fanzone

omhoog
21 users have voted.

Beste leden,
 M.b.t. de ALV van maandag 2 december as. nog een aanvulling inzake punt 5 Bestuursverkiezing. 
 In onze statuten staat volgende bepaling :
“Statuten VV Tricht dd. 19 maart 1979 Artikel 12.5 :
 Ieder bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.”Zowel Han als Gerda zijn ingestapt in een tussentijdse vacature. Volgens het geldende rooster loopt de termijn voor de functies van penningmeester en secretaris dit jaar af. Zij hebben beide aangegeven herkiesbaar te zijn voor bovengenoemde functies.Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot een uur voor begin van de ALV. Kandidaatstelling moet schriftelijk ondersteund worden door tenminste 3 leden. Eventuele aanmelding voor de functie van penningmeester of secretaris graag via algemeenbestuur@vvtricht.nl.
Groet,
John van Riemsdijk