Mededeling betreft glaswerk!

afbeelding van PR en Sponsoring

Er komen nog een aantal prachtige evenmenten aan tijdens ons 75-jarig jubileum feestweek. Tijdens deze evenementen mag er alleen nog tapbier worden geschonken i.v.m. regelgeving KNVB en vergunning van de gemeente. Dit geldt zowel voor de bar binnen als buiten. Alvast bedankt voor jullie begrip.

Wat mag wel en niet met schenken van drank buiten de kantine?
a .Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Ook is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Cola) buiten het clubgebouw toegestaan. Dranken in glas en blik zijn dus niet toegestaan.
b. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.

Uiteraard dient de vereniging te beschikken over een geldige vergunning van de gemeente voor het verstrekken van alcoholische dranken. In het handboek competitiezaken amateurvoetbal staan de richtlijnen vermeld bij de ordemaatregelen onder paragraaf 1.3. 

Het Bestuur