Kantineprijzen aangepast

afbeelding van PR en Sponsoring

Het Bestuur heeft moeten besluiten om de prijzen van de consumpties in de kantine aan te passen aan het hogere BTW tarief en een inflatiecorrectie toe te passen.
Zo gaat bijvoorbeeld een biertje van €1,80 naar €2,- en de prijs van een kop koffie van €1,- naar €1,25.
Wij hopen dat deze prijsaanpassingen voor onze leden aanvaardbaar zijn.

Het Bestuur