Inflatiecorrectie contributie

afbeelding van PR en Sponsoring
Bestuursmededeling      
         
Met ingang van 1 september 2019 zijn de contributiebedragen aangepast  
aan het gestegen kostenniveau.      
Hieronder staan de nieuwe bedragen (per maand / per seizoen)  
         
Inflatiecorrectie contributie per 1 september 2019    
         
         
Categorie Huidig Nieuw Nieuw  
  per per per  
  maand maand seizoen  
         
Rustend >65 8,65 8,90 106,80  
         
Rustend <65 11,45 11,75 141,00  
         
Pupillen 12,45 12,80 153,60  
         
Junioren 13,50 13,85 166,20  
         
Senioren 17,80 18,25 219,00  
         
         
Tricht 10 september 2019      
         
Bestuur VV Tricht