Club van 50

In 1998 zijn we gestart met ca. 50 leden, die toen nog ƒ 100 per jaar bijdroegen. Inmiddels hebben we bijna 60 leden. Het zou natuurlijk mooi zijn om de 100 te halen en wij als commissie willen nog maar eens het hoofddoel van onze Club benadrukken, te weten;

Zoveel mogelijk geld sparen om waar nodig een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan een grote besteding en niet het geld beschikbaar te stellen voor allerlei dingen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken van de V.V. Tricht, welke uit de normale exploitatie moeten kunnen worden voldaan door de V.V. Tricht.

Deze hoofddoelstelling is vastgelegd in de vergadering van 18 september 2000.

In diezelfde vergadering is ook de bevoegdheid gegeven aan de commissie van de Club van 50 om incidenteel een kleinere bijdrage te verstrekken aan de V.V. Tricht, voor een activiteit die naar het oordeel van de commissie niet binnen de normale exploitatie van de VV Tricht valt.

In het verleden zijn meerdere bijdragen door de Club van 50 verstrekt. De grootste bijdrage tot nu toe is de bijdrage van € 14.143 voor een beregeningsinstallatie.

Met ingang van 2009 is het contributiejaar gelijkgesteld aan het kalenderjaar.
De contributie van enig jaar dient te zijn voldaan voor 31 december van dat jaar.

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen zich opgeven bij een van de onderstaande
commissieleden of middels e-mail naar clubvan100@vvtricht.nl. Ook voor vragen en- of suggesties kunt u zich bij onderstaande commissieleden melden.

Op onze huidige deelnemers doen wij een dringend beroep om zoveel mogelijk onze doelstellingen bij
iedereen uit te dragen en waar mogelijk nieuwe deelnemers te werven.

=========================================================================

Commissieleden “Club van 100”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leon vd Bergh  
Guido de Wildt 0345 574061
Roef van der Poel 0345 571558
Johan de Gier  

Deelnemers

1e Elftal V.V.Tricht
Ab Deen
Andre Huijgen
Anton Veerkamp
Arie Pellegrom (sr)
Bart Pellegrom
Ben van de Bosch
C. van Zadelhoff
Dick Spaapen
Elias de Deugd
Eric Weijschedé
Erwin Uiterwaal
Fred Kamphorst
Gerit van de Bergh
Gerrit van de Werken
Gert-Jan van Helten
Gert-Jan Voorneveld
Gijp van der Poel
Gijs Brinkman
Gijs van Kranenburg
Guido de Wildt
Herman Bosman
Het Koetshuis
Huub Vissers
Jan van Arkel
Jan van Zijl
Jan Vermeltfort
Johan de Gier
Leon van de Bergh
Lia van Hoorn
Mark de Deugd
Mark van Zijl
Nico de Jongh
Niels den Hild
P. Schook
Shuttermontage.nl
Piet Hol
Provision
Remco Berghuis
Robert van Ooijen
Roef van der Poel
Saskia Voorneveld - Burgers
Saskia Voorneveld - Burgers
Teunis Vissers
Theo Nout
W.P. & C. van Kranenburg
Wilco van Maurik
Wim van Kranenburg
Wim van Maurik
Wout Bambacht
Zadelhoff Vastgoed Tricht BV